PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN OPAL BOULEVARD

Opal Boulevard là dự án căn hộ được triển khai bởi tập đoàn Đất Xanh tại mặt tiền đường Phạm Văn Đồng. Dự án công bố lần 1 vào quý 3/2019 và bàn giao nhà cho khách hàng vào cuối năm 2019. Có 3 phương thức thanh toán Opal Boulevard đó là thanh toán theo thời gian, theo tiến độ xây dựng và thanh toán nhanh có chiết khấu.

 

Phương thức thanh toán Opal Boulevard theo thời gian:

Là phương thức thanh toán mà thời gian của mỗi đợt thanh toán được cố định.

 

Phương thức thanh toán Opal Boulevard theo thời gian

 

 • Đợt 1: Tại thời điểm Khách hàng ký HĐMB. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 2: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 3: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 2. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 4: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 3. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 5: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 4. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 6: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 5. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 7: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 6. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 8: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 7. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 9: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 8. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 10: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 9. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 11: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 10. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 12: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 11. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 13: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 12. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 14: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 13. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 17: Thông báo bàn giao căn hộ Opal Boulevard (Dự kiến 30 tháng kể từ ngày ký HĐMB). Tỷ lệ thanh toán: 25% + 2% PBT
 • Đợt 18: Theo thông báo của chủ đầu tư nộp hồ sơ, giấy tờ để cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Tỷ lệ thanh toán: 5%

 

Phương thức thanh toán căn hộ Opal Bouelvard theo tiến độ xây dựng

 

 • Đợt 1: Tại thời điểm Khách hàng ký HĐMB. Tỷ lệ thanh toán: 20%
 • Đợt 2: Ngay khi công trình được đổ bê tông vách hầm. Tỷ lệ thanh toán: 0%
 • Đợt 3: Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 1 (Lầu trệt). Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 4: Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 5 (Lầu 4). Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 5: Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 10 (Lầu 9). Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 6: Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 15 (Lầu 14). Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 7: Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 20 (Lầu 19). Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 8: Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 25 (Lầu 24). Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 9: Ngay khi công trình được đổ bê tông tầng mái (tầng nóc). Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 10: Thông báo bàn giao căn hộ (Dự kiến 30 tháng kể từ ngày ký HĐMB. Tỷ lệ thanh toán: 25%
 • Đợt 11: Theo thông báo của chủ đầu tư nộp hồ sơ, giấy tờ để cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Tỷ lệ thanh toán: 5%

 

 

Phương thức thanh toán nhanh căn hộ Opal Boulevard

 

 • Đợt 1: Tại thời điểm Khách hàng ký HĐMB. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 2: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký HĐMB. Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 3: Thông báo bàn giao căn hộ vụ (Dự kiến 30 tháng kể từ ngày ký HĐMB). Tỷ lệ thanh toán: %
 • Đợt 4: Theo thông báo của Bên Bán hoặc tại thời điểm Bên Bán bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để Bên Mua tự tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Tỷ lệ thanh toán: %

 

Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán nhanh được chiết khấu %/giá trị thanh toán đợt 2 (chiết khấu trên giá trị chưa bao gồm VAT, chưa phí bảo trì). Phương thức thanh toán nhanh không áp dụng cho khách vay ngân hàng để mua căn hộ.